Việt Nam trở thành nhà cung cấp sợi chủ yếu cho Ấn Độ

Sự khan hiếm bông cùng với giá tương đối cao hơn ở Ấn Độ đã dẫn đến sự thay đổi trong động lực thương mại của nước này đối với Việt Nam. Từ một quốc gia là một trong những thị trường chính của sợi bông Ấn Độ, Việt Nam hiện nay đã trở thành nguồn cung cấp sợi chủ yếu cho quốc gia này. Trong khi xuất khẩu sợi của Ấn Độ cho thấy xu hướng giảm trong năm nay, nhập khẩu từ Việt Nam lại cho thấy những bước nhảy tăng vọt.

Theo số liệu từ công cụ tìm hiểu thị trường TexPro của Fibre2Fashion, xuất khẩu sợi của Ấn Độ sang Việt Nam đã giảm xuống còn 6.485 triệu USD vào tháng 7 năm 2022. Xuất khẩu hàng tháng đạt 17.130 triệu USD vào tháng 3, 12.715 triệu USD vào tháng 4, 10.435 triệu USD vào tháng 5 và 9.828 triệu USD vào tháng 6 năm 2022. Theo các nguồn tin thương mại, xuất khẩu sợi từ Ấn Độ giảm do chênh lệch giá. Giá bông ở Ấn Độ vẫn cao hơn so với thị trường quốc tế.

Trong khi đó, nhập khẩu sợi của Ấn Độ từ Việt Nam tăng mạnh từ 4.521 triệu USD vào tháng 3 lên 24.875 triệu USD trong tháng 7 năm 2022. Mức nhập khẩu sợi của Ấn Độ riêng từng tháng là 6.612 triệu USD vào tháng 4, 7.733 triệu USD vào tháng 5 và 7.714 triệu USD vào tháng 6 năm 2022. Hàng năm, nhập khẩu tăng lên đến 60.155 triệu USD vào năm 2020, giảm so với năm 2019 do đại dịch COVID-19. Tổng mức nhập khẩu sợi của Ấn Độ đã lên đến trị giá 61.270 triệu đô la trong bảy tháng đầu năm nay, nhiều hơn đáng kể so với tổng lô hàng nhập khẩu của năm 2021.