Lý lịch Tư pháp

1. Hướng dẫn chung

Lý lịch tư pháp/Phiếu lý lịch tư pháp là Giấy chứng nhận do Sở Tư pháp cấp cho cá nhân, bao gồm cả Công dân Việt Nam và người nước ngoài để đáp ứng yêu cầu của họ liên quan đến án tích trong thời gian cư trú tại Việt Nam.

Có hai (02) loại lý lịch tư pháp: Mẫu số 1 và mẫu số 2.

  • Mẫu số 1: dành cho (i) Công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hoặc hiện đang cư trú tại Việt Nam và muốn có Lý lịch tư pháp cho các mục đích nghề nghiệp: xin việc mới, xin giấy phép lao động, v.v. hoặc (ii) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Mẫu số 2: dành cho 2 nhóm đối tượng: (a) Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử;l và (b) Cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài, không có nơi thường trú, không có nơi tạm trú hoặc không có nơi cư trú, với mục đích đi du học, kết hôn ở nước ngoài, xin việc ở công ty nước ngoài, hoặc xin quốc tịch, v.v.

Do đó, cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Ấn Độ thường yêu cầu mẫu hồ sơ tội phạm số 2 cho những nộp đơn xin quốc tịch Ấn Độ.

Ngoài ra, hồ sơ lý lịch tư pháp (Mẫu + bản sao hộ chiếu) phải được gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ để hợp pháp hóa.

2. Cách thức nộp Lý lịch tư pháp

  • Người nộp đơn có thể gửi mẫu đơn hợp pháp hóa Lý lịch tư pháp, trực tiếp đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có liên quan đến Bộ Tư pháp Việt Nam tại 58-60 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam (Trước khi gửi hồ sơ qua đường bưu điện, vui lòng liên hệ với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để đảm bảo rằng hồ sơ của bạn được chuẩn bị tốt và được hướng dẫn cách nộp lệ phí). Nếu không, đương đơn có thể ủy quyền cho Đại sứ quán Việt Nam nộp thay mặt (Vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi theo số +91 7303625588 để biết thêm chi tiết).
  • Xin lưu ý rằng mẫu Lý lịch tư pháp đã ký của bạn phải được hợp pháp hóa bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng với bản sao hộ chiếu hợp lệ của bạn.
  • Thời gian xử lý: 5-7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn.
  • Tất cả các khoản phí được thu bằng INR. Thanh toán có thể được thực hiện bằng lệnh chuyển tiền, hối phiếu ngân hàng, phải trả cho “Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ”

3. Thông tin liên hệ

Giờ mở cửa Bộ phận lãnh sự: Vui lòng tham khảo tại chân trang.

Địa chỉ của Đại sứ quán:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

EP-7A Chandragupta, Chanakyapuri, New Delhi – 110021

Vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.