Thông điệp của Đại sứ

Được xây dựng trên bề dày lịch sử gắn kết văn hóa, giao lưu nhân dân hàng ngàn năm   và những thành tựu to lớn của hơn 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tôi và các cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nguyện nỗ lực hết sức góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích và kỳ vọng cùa nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ                                                Nguyễn Thanh Hải