Hợp pháp hoá

1. Hợp pháp hóa

Để yêu cầu dịch vụ hợp pháp hóa, bạn cần nộp

 • Bản sao các giấy tờ công chứng và giấy tờ cá nhân (Hộ chiếu, chứng minh nhân dân…) để nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.
 • Đơn yêu cầu hợp pháp hóa (là một ghi chú ngắn gọn yêu cầu dịch vụ hợp pháp hóa và thông tin liên hệ bao gồm họ tên / công ty, địa chỉ và số điện thoại). Đơn mẫu (được nộp cùng với các tài liệu, có thể được thu thập tại Đại sứ quán): http://hopphaphoa.lanhsuvietnam.gov.vn/Legalization/Legalized-Guide.aspx

Lưu ý:

 • Tất cả các tài liệu không do Cơ quan chức năng Việt Nam cấp cần phải được công chứng hợp lệ bởi Văn phòng công chứng hoặc luật sư ở Ấn Độ và sau đó được chứng thực / chứng thực bởi Bộ Ngoại giao Ấn Độ – MEA (Người nộp đơn có thể yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam cung cấp ví dụ về các tài liệu công chứng được chứng thực bởi MEA).
 • Các ứng dụng sẽ không xử lý đơn của bạn nếu không có đủ tài liệu

2. Giấy ủy quyền (liên quan đến giao dịch bất động sản/bất động sản hoặc chuyển nhượng tài sản)

Theo quy định hiện hành, giấy ủy quyền liên quan đến các vấn đề trên cần phải:

 • Được viết song ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Được công chứng bởi một công chứng viên Ấn Độ hoặc luật sư / người ủng hộ, sau đó
 • Được chứng thực/chứng thực bởi Bộ Ngoại giao Ấn Độ (Ứng viên có thể yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam cung cấp ví dụ về các tài liệu công chứng được chứng thực bởi MEA) và cuối cùng
 • Được hợp pháp hóa bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
 • Để yêu cầu hợp pháp hóa giấy ủy quyền loại trên, vui lòng nộp cho Đại sứ quán những giấy tờ sau:
  • Giấy ủy quyền được công chứng và chứng thực hợp lệ.
  • Bản sao Giấy chứng nhận tài sản của bất động sản liên quan.
  • Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu/thẻ PR (Thẻ thường trú nhân/Thẻ xanh định cư)
  • Bản sao các giấy tờ công chứng và giấy tờ cá nhân kèm theo (Hộ chiếu, chứng minh nhân dân…) để nộp hồ sơ tại Đại sứ quán. Các ứng dụng sẽ không được xử lý nếu không có đủ tài liệu
  • Hợp pháp hóa và phí dịch vụ phải trả bằng Rupee.

3. Thông tin liên hệ

Giờ mở cửa Bộ phận lãnh sự: Vui lòng tham khảo tại chân trang.

Địa chỉ của Đại sứ quán:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: EP-7A Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021