Kỳ họp thứ 5 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam – Ấn Độ

Tiếp theo các chuỗi hoạt động làm việc với các cơ quan chức năng của Ấn Độ, ngày 8 tháng 8 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã cùng ông Rajesh Agrawal, Phó Tổng thư ký, Bộ Công Thương Ấn Độ chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam – Ấn Độ (Kỳ họp TBTMHH) tại New Delhi, Ấn Độ.

Đọc thêm tại: https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/ky-hop-thu-5-tieu-ban-thuong-mai-hon-hop-viet-nam-an-do.html