Khởi đầu mới trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Ấn Độ

Để tạo sự khởi đầu mới tươi sáng hơn trong quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, nhân sự kiện tham dự Hội nghị Bộ trưởng nông nghiệp G20 từ 15-17/6/2023 tại Ấn Độ, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã thăm và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi nông dân và các Viện nghiên cứu hàng đầu về nông nghiệp Ấn Độ.

Đọc thêm tại: https://nongnghiep.vn/khoi-dau-moi-trong-hop-tac-nong-nghiep-viet-nam–an-do-d354036.html