Thư chúc Tết của Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xin chuyển Thư chúc Tết của Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng gửi bà con.