Học tiếng Việt trực tuyến

  1. Chương trình “Chào Tiếng Việt” của Đài Truyền hình Việt Nam (phát sóng trên VTV4, VTV go và YouTube): Chương trình phục vụ dạy và học tiếng Việt cho các em ở độ tuổi tiểu học thông qua các trò chơi, bài hát, câu chuyện, bài thơ, đồng dao hay điệu nhảy. Link truy cập: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ9ujV_whCP2iHKPvHRMTs4BLbivi_hMd
  2. Kênh giảng dạy tiếng Việt dành cho người Việt Nam ở nước ngoài của Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội: Chương trình căn bản, dễ tiếp cận. Để đăng ký tham gia lớp học, truy cập https://tiengviet.ussh.vnu.edu.vn/
  3. Chương trình Tiếng Việt Vui của Đài Tiếng nói Việt Nam. Link truy cập: https://vov2.vov.vn/tu-khoa/giu-gin-su-trong-sang-cua-tieng-viet
  4. Chương trình Xin chào Việt Nam của Ban truyền hình Đối ngoại: Chương trình được thực hiện bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt. Link truy cập: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ9ujV_whCP16SvQ57ztiTL5sMnEh-4uY
  5.  Chương trình Dạy tiếng Việt do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, mang đến các nội dung giúp trẻ em làm quen với vần, đánh vần, bài đọc. Link truy cập: https://vtv7.vtv.vn/tim-kiem?name=d%E1%BA%A1y+ti%E1%BA%BFng+vi%E1%BB%87t