Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng các Đại sứ ASEAN tại New Delhi dự Lễ thượng cờ nhân dịp 55 năm thành lập ASEAN

Sáng 8.8, Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng các Đại sứ/Cao ủy Asean tại New Delhi đã tham gia Lễ thượng cờ Asean nhân dịp 55 năm ngày thành lập. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Asean trong việc khẳng định là một trong những tổ chức có ảnh hưởng nhất trong khu vực và thế giới về kinh tế, chính trị, an ninh… Sau lễ thượng cờ, các Đại sứ/Cao ủy Asean cũng đã họp để bàn định hướng công tác của ANDC trong 6 tháng tới dưới sự chủ trì của Đại sứ Thái Lan – Chủ tịch luân phiên ANDC.