Số điện thoại bảo vệ công dân mới từ ngày 01/10/2021

Kể từ ngày 01/10/2021, số điện thoại Bảo hộ công dân mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: +91 704 203 5588 sẽ thay cho số cũ (+91 703 062 5588) đã ngừng hoạt động.

Công dân Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal và Bhutan có nhu cầu được hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua các ứng dụng ViberWhatsapp với số điện thoại trên.