Kết thúc vòng 1 cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm Quan hệ Việt – Ấn

On 24 Jan, Political Counselor Nguyen Thi Ngoc Dung has a meeting with Ministry of Foreign Affair about the logo design contest for the 50th anniversary celebrations of the establishment of diplomatic relations between Viet Nam and India.

Ngày 24/01, Tham tán Chính trị Nguyễn Thị Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Ấn Đô về cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm Thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ. Sau hơn 3 tiếng làm việc với gần 800 bài dự thi, nhóm làm việc đã chọn ra được 21 thiết kế bước vào vòng trong.

Dự kiến vòng 02 sẽ được tổ chức trung tuần tháng 02/2022. Hội đồng chấm thi vòng 02 sẽ bao gồm 6 người, 3 chuyên gia phía Việt Nam và 03 chuyên gia phía Ấn Độ.