Đông Bắc Ấn Độ và Việt Nam sở hữu tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế

Chiều 2/6, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Cơ quan Xúc tiến và Tạo thuận lợi Đầu tư Quốc gia (Invest India) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ và Bộ Phát triển vùng Đông Bắc Ấn Độ (DoNER) tổ chức hội nghị trực tuyến “Khám phá cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa vùng Đông Bắc Ấn Độ và Việt Nam.”

Đọc thêm tại: https://www.vietnamplus.vn/dong-bac-an-do-va-viet-nam-so-huu-tiem-nang-hop-tac-phat-trien-kinh-te/866200.vnp