Đảng bộ Ấn Độ tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày 28/6/2021, 30 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Ấn Độ đã tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao tổ chức từ hai điểm cầu New Delhi và Mumbai.                          (Điểm cầu New Delhi)

                              (Điểm cầu Mumbai)

Trong 04 giờ làm việc, các đảng viên đã được lắng nghe phần trình bày tham luận về các chuyên đề quan trọng và đặc biệt là sự mổ xẻ, đi sâu so sánh, đối chiếu và giải thích sự phát triển của nội dung văn kiện Đại hội 13 so với các đại hội trước từ các diễn giả trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng văn kiện như PGS. TS Nguyễn Viết Thông-Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương và PGS.TS Trần Đình Thiên- thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam…

Cùng với đó, các đảng viên cũng được nghe những tham luận về thực tiễn triển khai đường lối đối ngoại , đặc biệt trên kênh Chính phủ, kênh Đảng, kênh Quốc hội và ngoại giao nhân dân từ các đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Đôn Tuấn Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.