Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ  ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Ngoại giao ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 01/06/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức lễ quyên góp với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, nhân viên ĐSQ.
Tổng số tiền mà các cán bộ, nhân viên ĐSQ đóng góp là 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn). ĐSQ đã chuyển số tiền về Công đoàn Bộ Ngoại giao qua đó chuyển đến địa chỉ cần thiết.
Mặc dù còn nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ còn diễn biến phức tạp, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ luôn hướng về quê hương, đất nước, sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung để chữa trị cho các bệnh nhân, hỗ trợ các gia đình ảnh hướng, và tiến tới kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh Covid-19./.