Đại sứ quán triển khai đăng ký công dân

Để  hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và công tác phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal và Bhutan được thực hiện hiệu quả, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ triển khai đăng ký cho công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ, Nepal và Bhutan qua khảo sát sau:
Trên cơ sở đăng ký của công dân, ĐSQ sẽ triển khai các hoạt động bảo hộ và phát triển cộng đồng, hỗ trợ thủ tục hành chính một cách phù hợp và thiết thực, nhất là trong việc giúp đỡ những công dân gặp khó khăn do thiên tai, bệnh dịch gây ra.
Trân trọng đề nghị các công dân Việt Nam và kiều bào hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ, Nepal và Bhutan đăng ký thông tin qua khảo sát trên.