Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chào xã giao Chủ tịch Đảng Quốc đại (INC) Ấn Độ

Ngày 25/11, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã chào xã giao Chủ tịch Đảng Quốc đại (INC) Ấn Độ Mallikarjun Kharge tại Văn phòng Chủ tịch Đảng.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã trao Điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông M. Kharge nhân dịp được bầu là Chủ tịch INC. Đại sứ nhấn mạnh truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Quốc đại trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước từ giữa thế kỷ 20, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru và các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp.

Chủ tịch INC Mallikarjun Kharge chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp và sự ngưỡng mộ về cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam những năm vừa qua cũng như những đóng góp và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông nhấn mạnh hai nước Việt Nam, Ấn Độ và hai Đảng Cộng sản Việt Nam, và Đảng Quốc đại Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp; khẳng định mong muốn tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ tốt đẹp này. Ông Kharge cho rằng hai nước, hai Đảng có nhiều quan điểm tương đồng, cùng phấn đấu cho hòa bình, thịnh vượng của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cảm ơn Chủ tịch M. Kharge về những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại sứ chia sẻ những chủ trương, đường lối quan trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra tại Đại hội XIII cũng như những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước thời gian gần đây. Đại sứ bày tỏ mong muốn của phía Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ cũng như Đảng Quốc đại Ấn Độ vì sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đảng Quốc đại Ấn Độ là đảng chính trị truyền thống lâu đời nhất tại Ấn Độ với lịch sử hơn 130 năm hình thành và phát triển, trong đó có hơn 60 năm cầm quyền.