Đại sứ Phạm Sanh Châu có buổi giảng tại Học viện Ngoại giao Sushma Swaraj

Ngày 17/5/2021, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có bài giảng về Ngoại giao kinh tế Việt Nam và Quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ cho Khóa tiền công vụ 2020 cho cán bộ Ngoại giao Ấn Độ và Bhutan theo lời mời của Học viện Ngoại giao Sushma Swaraj.

Tại buổi giảng, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã điểm lại quá hình hình thành và triển khai chính sách ngoại giao kinh tế Việt Nam, đặc biệt từ sau Đổi mới. Đại sứ Sanh Châu cũng đặc biệt chia sẻ về những đóng góp to lớn mang tính nền tảng đối với Chính sách Ngoại giao Việt Nam hiện đại của cố Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch – người từng là Tổng Lãnh sự đầu tiên của Việt Nam tại Ấn Độ.

Đại sứ Sanh Châu cũng cảm ơn những hỗ trợ của Ấn Độ đối với Việt Nam trong lĩnh vực này như việc chia sẻ kinh nghiệm về Cách mạng Xanh, Cách mạng Trắng, hỗ trợ cải cách nông nghiệp, các khoản ODA với các dự án phát triển…

Đại sứ Sanh Châu chia sẻ những thực tiễn triển khai công tác ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ trong thời gian qua trong thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ…cũng như một số thách thức của các nhà ngoại giao khi thúc đẩy các lĩnh vực này.

On 17 May 2021, receiving the invitation of Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, H.E. Ambassador Pham Sanh Chau delivered a lecture on Vietnam’s Economic Diplomacy and Vietnam – India Economic Relations for the Indian Foreign Service Officers Trainees 2020 Batch and Bhutanese Diplomats.