Vietnam Embassy in India announces the relocation of headquarters

[Annoucement] Embassy of Viet Nam will shift to E7-A, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 from 01 July 2022.
———————-
[Thông báo] Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ chuyển trụ sở sang địa chỉ E7-A, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi từ ngày 01/7/2022