ANDC farewell dinner to Ambassador of Indonesia

Ngày 08/01/2021, Đại biện Đỗ Thanh Hải đã tham dự bữa tiệc chia tay Đại sứ Indonesia tại Ấn Độ Ngài Sidharto R. Suryodipuro và Phu nhân Dewi Ratna Suryodipuro. Bữa tiệc chia tay được tổ chức bởi Ủy ban ASEAN tại New Delhi (ANDC) và có sự tham dự của Đại sứ hoặc đại diện tất cả các nước ASEAN tại Ấn Độ.