Ambassador meeting with India’s largest online agency

On 11 November 2020, Ambassador Pham Sanh Chau has a virtual meeting with the largest travel agency in India to seek opportunities to foster tourism in the “new normal” circumstances with the pandemic.

Ngày 11/11/2020, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có buổi làm việc với Make My Trip, công ty lữ hành trực tuyến lớn nhất Ấn Độ nhằm tìm kiếm cơ hội thúc đẩy du lịch, thích ứng với điều kiện “bình thường mới” trong thế giới hậu Covid.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã giới thiệu thành tựu kiểm soát Covid-19, yếu tố giúp Việt Nam có khả năng sớm khôi phục các hoạt động du lịch, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những trở ngại trong thời điểm hiện tại mà các bên cần vượt qua.

Những ý tưởng được bàn thảo trong buổi làm việc này được Make My Trip phát triển từ gợi ý của Đại sứ Phạm Sanh Châu trong hội thảo trực tuyến thúc đấy du lịch “Việt Nam – Thiên đường du lịch tại châu Á” được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức ngày 06/11/2020.