Amb. meets the Chairman of the New Delhi City Council Mr. Dharmendradra

On the morning of November 25, Ambassador Pham Sanh Chau had a meeting with the Chairman of the New Delhi City Council Mr. Dharmendradra, in order to promote the rapid implementation of the construction process of the embassy’s new headquarters and housing for serving high-level foreign affairs activities and stabilizing the living standard of the representative agency’s staff

Sáng 25/11, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng Thành phố New Delhi ông Dharmendradra, nhằm thúc đẩy triển khai nhanh quá trình xây dựng công trình trụ sở và nhà ở mới của Đại sứ quán để phục vụ cho các hoạt động đối ngoại cấp cao và ổn định cuộc sống cho cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện.