Amb. meeting with BJP leader

Sáng ngày 24/3, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã gặp Trưởng Ban Đối ngoại Đảng BJP cầm quyền, TS. Vijay Chauthaiwale, để trao đổi về một số biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng BJP trong thời gian tới, trong đó có việc thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên giữa hai cơ quan phụ trách đối ngoại của hai Đảng.