Meeting with Amb. of El Salvador

Ngày 31/3, ĐS Phạm Sanh Châu đã tiếp Đại sứ El Salvador tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam Guillermo Rubio Funes. Hai Đại sứ đã trao đổi và đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong những năm vừa qua