Vietnam India to work together in Indo-Pacific : Vietnam Envoy

Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có buổi phỏng vấn về quan hệ song phương Việt Nam – Ấn Độ với Ngài Pradeep Kapur, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Campuchia và Chile và ông Ameya Sathaye, Tổng biên tập trang Sarkaritel.com / Diplomacyindia.com.

H.E. Pham Sanh Chau, Ambassador of Vietnam to India in conversation with Amb Pradeep Kapur and Ameya Sathaye, Publisher & Editor-in-Chief, Sarkaritel.com / Diplomacyindia.com speaking on India Vietnam Bilateral Relations.

https://www.youtube.com/watch?v=sBp2UI6PaPo

https://www.sarkaritel.com/vietnam-india-to-work-together-in-indo-pacific-vietnam-envoy/