Webinar “Indo – Vietnam Conjunctions”

Ngày 6/5, Tham tán Đỗ Thanh Hải đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm trực tuyến “Indo-Vietnam Conjunctions” do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Xã hội Ấn Độ (ISCS) phối hợp với Văn phòng Bộ Ngoại giao Ấn Độ tại Kolkata tổ chức. Hội thảo nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường kết nối, thúc đẩy quan hệ hai nước hai tiếp tục phát triển về chiều sâu.”

“Counsellor Do Thanh Hai attended and spoke at the webinar “Indo-Vietnam Conjunctions” jointly organized by the Institute of Social and Cultural Studies (ISCS), India and Ministry of External Affairs (MEA), Branch Secretariat, Kolkata on 6 May 2021. The webinar aimed at discussing measures to enhance connectivity links and further promote relations between the two countries.