Amb. Pham Sanh Chau Addressed Conference on ASEAN – India Cultural and Civilization Connection

During the webinar on 7 October 2021, Ambassador Pham Sanh Chau emphasized the cultural and civilizational connection as a strong foundation for modern day’s relations between India and ASEAN.

Ngày 07/10/2021, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã tham dự và phát biểu trực tuyến tại  phiên khai mạc của Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về “Kết nối văn hóa, văn minh ASEAN – Ấn Độ” do Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) kết hợp với Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ – ASEAN (Viện thông tin và nghiên cứu các nước đang phát triển- RIS, Ấn Độ) tổ chức. Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma, cùng nhiều học giả đến từ các trung tâm, viện nghiên cứu của Ấn Độ và các nước ASEAN.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho rằng sự giao thoa và thẩm thấu văn hóa giữa Ấn Độ và các nước ASEAN từ hai nghìn năm trước đến nay đều qua hình thức hòa bình, như truyền giáo, buôn bán, di cư và có thể thấy các dấu ấn văn hóa của Ấn Độ phản ánh trong kiến trúc các di tích, đền thờ, tôn giáo, lễ hội và trong đời sống thường nhật của cư dân các nước ASEAN.

Những kết nối văn hóa, văn minh đó tạo nền tảng cơ sở để ASEAN và Ấn Độ phát triển mối quan hệ chiến lược ngày nay. Ấn Độ và ASEAN cùng chia sẻ quan điểm, cách nhìn về khái niệm hòa bình, phát triển, thịnh vượng chung dựa trên luật lệ tại khu vực, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Đại sứ Phạm Sanh Châu cũng nhấn mạnh những hoạt động nổi bật về trao đổi văn hóa, nghệ thuật, du lịch và giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã góp phần không nhỏ vào nỗ lực kết nối văn hóa và con người giữa Ấn Độ và Việt Nam nói riêng, Ấn Độ và ASEAN nói chung.