The official website

Amb. meeting with Chief of Army Staffs

Chiều 24/3, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã chào xã giao Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng M.M. Naravane. Hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.