Amb had an exchange with Hon’ble Chief Minister of Kerala on Oct, 23.

Ngày 23/10, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có buổi làm việc với Thủ hiến Bang Kerala, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ mác-xit (CPI-M) Pinarayi Vijayan để trao đổi về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.
Ambassador Pham Sanh Chau had a fruitful meeting with Hon’ble Chief Minister of Kerala, member of Politburo of the Communist Party of India (Marxist),  Shri. Pinarayi Vijayan, to discuss various steps for cooperation between the State of Kerala and Vietnam’s provinces. Looking forward to closer cooperation.