Amb. had a working-lunch with CEO of Adani Ports and SEZ Limited (APSEZ)

To follow up the meeting with Chairman Gautam Adani on 26 September in Admerabad, on 21st Oct 2021, H.E. Ambassador Pham Sanh Chau had a working-lunch with Mr. Karan Adani, CEO of Adani Ports and SEZ Limited (APSEZ), and his senior executives to identify specific investment opportunities in Viet Nam, especially in port and energy sector. The two expressed satisfaction over the pace of their collaboration and agreed to meet again in the very near future

Tiếp nối cuộc gặp với Chủ tịch Gautam Adani vào ngày 26 tháng 9 tại Admerabad, ngày 21 tháng 10 năm 2021, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có buổi ăn trưa và làm việc với Giám đốc điều hành Karan Adani cùng các thành viên cấp cao khác của Adani Ports và SEZ Limited (APSEZ). Cuộc hội thoại giữa hai bên nhằm xác định các cơ hội đầu tư cụ thể tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực cảng và năng lượng. Cả hai bên đều bày tỏ sự hài lòng về tốc độ hợp tác chung cũng như nhất trí sẽ tái ngộ trong tương lai gần.