Ambassador attends Webinar of Vivekananda International Foundation

Ngày 25/8, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có buổi trao đổi với Quỹ Vivekananda International Foundation (VIF) – cơ quan tư vấn chính sách độc lập của Ấn Độ, với chủ đề “Môi trường khu vực và toàn cầu hiện nay và quan hệ Ấn – Việt”. Hai bên đã trao đổi ý kiến về các biến động lớn trong tình hình thế giới, khu vực thời gian qua và những bước phát triển mới gần đây trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ.
On 25 August, Ambassador Pham Sanh Chau had an insightful interaction with Vivekananda International Foundation – a New Delhi-based think-tank, under the theme “Current Global and Regional Environment and Indo-Vietnam Relations.” The Ambassador and VIF experts exchange views on recent major global and regional changes as well as new developments and achievements in the comprehensive strategic partnership between Vietnam and India.