The official website

Số điện thoại bảo vệ công dân mới từ ngày 01/10/2021


From October 1st, 2021, Vietnamese citizens in India, Nepal and Bhutan in need of assistance can contact the Embassy’s new civilian protection hotline: +91 704 203 5588 via Viber or Whatsapp.

Kể từ ngày 01/10/2021, số điện thoại Bảo hộ công dân mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: +91 704 203 5588 sẽ thay cho số cũ (+91 703 062 5588) đã ngừng hoạt động.

Công dân Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal và Bhutan có nhu cầu được hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua các ứng dụng ViberWhatsapp với số điện thoại trên.