The official website

Information about flight from India to Viet Nam on May 2021

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xin thông báo:

1/ Cơ quan chức năng trong nước cho biết hiện chưa thể thu xếp được nơi cách ly tập trung cho công dân Việt Nam dự kiến đi trên chuyến bay do Hãng hàng không IndiGo tổ chức từ Delhi, Ấn Độ về Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày 01/04/2021. Do đó, chuyến bay ngày 01/04/2021 này của Hãng IndiGo sẽ chỉ dành cho các doanh nhân, chuyên gia người Ấn Độ và những công dân Việt Nam thuộc diện cách ly tự nguyện theo quy định (tức là gồm những người đã tự xin và được Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID19 cấp phép cho về nước theo diện cách ly tự nguyện).

2/ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ dự kiến sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và các hãng hàng không để tổ chức chuyến bay cho bà con có nhu cầu về nước trong tháng 05/2021.

Đề nghị bà con theo dõi thông tin chính thức trên trang web:http://vietnamembassydelhi.in và facebook: https://www.facebook.com/vnemb.delhi